Aktualizace VI/5 Zákon o ochraně přírody a krajiny, Energetický zákon

Knihu koupíte v 1 e-shopu od 115 Kč

Pokud se vám po kliknutí na tlačítko "Koupit ihned" nezobrazí stránka knihy ve vybraném e-shopu, je třeba vypnout AdBlock ve vašem prohlížeči pro naši stránku. Návod na vypnutí je například na adrese https://o.seznam.cz/jak-vypnout-adblock/#1.

Knihydobrovsky.cz
115 Kč
Není skladem

Krátký popis
Zákon o ochraně přírody a krajiny Mezi hlavní prostředky, jimiž je uskutečňována ochrana přírody a krajiny, se doplňuje prevence a regulace zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů do krajiny a stanovení podmínek používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Pojem „invazní nepůvodní druh“ je definován v čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 jako takový nepůvodní druh, u něhož bylo zjištěno, že jeho zavlečení či vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby nebo na ně má nepříznivý dopad. Energetický zákon Součástí třetího energetického balíčku byla nařízení, která jsou přímo aplikovatelná. Základním důvodem k této předložené novelizaci energetického zákona je formální upozornění Evropské komise na nesouladnou transpozici některých ustanovení směrnic třetího energetického balíčku. Evropská komise České republice vytýká nesprávné provedení čl. 37 odst. 11 směrnice 2009/72/ES a čl. 41 odst. 11 směrnice 2009/73/ES, a to s ohledem na požadavek, aby byl národní regulační orgán příslušný jako orgán pro řešení sporů v případě stížností podaných proti provozovatelům přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy a dalším subjektům dle směrnic. V návaznosti na vyjádření ČR z roku 2015 Komise vyslovila obavy z právní nejistoty pro hospodářské subjekty a možného narušení dodržování ustanovení směrnic a možného nesouladu rozsahu sporů podle směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES s českým zákonem o ochraně spotřebitele, či energetickým zákonem. Výtku ČR řeší úpravou §16 energetického zákona (ruší se §16 písm. i), čímž zůstává mimosoudní urovnání sporů výhradně v kompetenci Energetického regulačního úřadu.
Výběr knih vydavatele Poradce

Naše tipy


Dění v Severní Koreji bedlivě sledují média a politici po celém světě, přesto se k nám z této země dostává jen velmi omezené a cenzurované množství informací. Kniha koreanistky Niny Špitálníkové, která přináší sedm rozhovorů se severokorejskými uprchlíky, proto představuje mimořádně cenný a unikátní příspěvek k poznání jednoho z nejtužších autokratických režimů na světě. Životní osudy sedmi zpovídaných severokorejských uprchlíků jsou mimořádně pestré. V knize promlouvají jak ti, kteří proti režimu dlouhodobě revoltovali, tak ti, kteří s ním sympatizovali, jak ti, kteří byli zvyklí na blahobyt, tak ti, kteří se museli celý život ohánět, aby se alespoň občas najedli. Díky rozmanitosti zpovídaných osob mají čtenáři jedinečnou možnost nahlédnout pod roušku severokorejského režimu, poznat mentalitu Severokorejců i jejich každodennost, a to z mnoha úhlů.
Jak funguje severokorejská indoktrinace? Co pro tamní obyvatele znamená trojice zbožštěných vůdců? Jaký je rozdíl mezi životem na vesnici a ve městě? Na tyto a mnohé další otázky najdete odpověď ve strhujících výpovědích sedmi silných osobností, které se rozhodly riskovat vlastní život, utéct z KLDR – a poznat svobodu.