Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry

Knihu lze zakoupit v 4 e-shopech od 390 Kč...

Knizniklub.cz
413 Kč
Skladem (odeslání ihned)

Booktook.cz
390 Kč
Skladem (dodání do 3 dnů)

Martinus.cz
523 Kč
Skladem (dodání do 12 dnů)

Knihy-dobrovsky.cz
492 Kč
Není skladem

Krátký popis
Otázky jako technologická praxe, vybavení a infrastruktura dolů i hutí či profesní skladba a životní podmínky v hornických osadách byly až dosud spíše studijním problémem specifické skupiny archeologů. Přitom bez snahy o co nejkonkrétnější obraz dolů, úpraven, hutí a hornických osad ze závěru přemyslovské éry zůstává produkce stříbra, jakožto jeden z určujících fenoménů mladšího českého středověku, stále abstraktním pojmem. Úkolem, který si klade tato monografie, proto není znovu se pokoušet popsat politický průběh rozkvětu českého stříbrorudného hornictví ve 13. století, zrod báňské správy, horního práva či reformy mincovnictví; to vše bylo učiněno už mnohokrát. Cílem je uchopení konkrétních obrysů toho, co představovalo rudné hornictví a hutnictví ve středověké krajině. Metody i instrumentální pomůcky při zpracování tématu odpovídají důsledně interdisciplinárnímu pojetí. V některých úsecích výzkumu mají vědy a metody přírodovědné dokonce hlavní slovo, podstata tématu však zůstává historická.
Výběr knih autora Petr Hrubý

Výběr knih vydavatele Masarykova univerzita

Naše tipy


Herecká kariéra Rudolfa Hrušínského (17. 10. 1920 – 13. 4. 1994) započala ještě před narozením, když jeho maminka Hermína Červíčková hrála těsně před porodem na jevišti v Novém Etynku.