Český jazyk pro SOŠ

a najít nejvýhodnější cenu za celou objednávku
Knihu koupíte v 1 e-shopu od 256 Kč

Pokud se vám po kliknutí na tlačítko "Koupit ihned" nezobrazí stránka knihy ve vybraném e-shopu, je třeba vypnout AdBlock ve vašem prohlížeči pro naši stránku. Návod na vypnutí je například na adrese https://o.seznam.cz/jak-vypnout-adblock/#1.

Knihydobrovsky.cz
256 Kč
Skladem (odeslání ihned)

Krátký popis
Učebnice a pracovní sešit českého jazyka pro střední odborné školy jsou jednodílné souhrnné publikace, které odpovídají požadavkům středoškolských pedagogů. Učivo je strukturováno, proloženo úlohami zaměřenými na ukotvení poznatků, osvěženo zajímavostmi a také doplněno o příklady z praxe či života středoškolského studenta. Do publikací jsou pro přehlednost zařazeny i myšlenkové mapy. Další předností těchto učebních materiálů jsou kapitoly, které začínají aktivizační úlohou. Otázky jsou formulovány tak, aby posilovaly mezipředmětové vztahy, kulturní povědomí, komunikační kompetenci i mediální gramotnost. Obsah: JAZYK Obecný výklad o jazyce Jazyk, řeč a komunikace Jazykověda a její disciplíny Evropské a světové jazyky, jazykové skupiny Národní jazyk a jeho útvary Zvuková stránka jazyka Fonetika a fonologie Systém českých hlásek Slovo a věta Spisovná výslovnost Grafická stránka jazyka Písmo a písemný projev Principy českého pravopisu Slovní zásoba Slovo a slovníky Slovo a jeho význam Slovní zásoba a její vrstvy Obohacování slovní zásoby Tvoření slov Slovo a jeho stavba Odvozování Skládání Zkracování Tvarosloví Třídění slov na slovní druhy Jména a jejich mluvnické kategorie Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce Skladba Větná skladba Základní větné členy Rozvíjející větné členy Odchylky od pravidelné vět. stavby Typy souvětí Interpunkce ve větě jednoduché/souvětí SLOH Nauka o slohu Text a jeho struktura Text a informace Slohové postupy Styl projevů mluvených a písemných Styl prostěsdělovací Styl administrativní Styl publicistický Styl odborný Styl umělecký Styl řečnický KOMUNIKACE Základy mezilidské komunikace Komunikační situace a strategie Komunikace v práci Komunikace interkulturní Komunikace masová Masová média Reklama PŘÍLOHY Slovníček jazykovědných pojmů Souhrn gramatiky Souhrnná gramatická cvičení Příprava k maturitě Formální zásady při psaní textů Klíč ke cvičením Rejstřík Seznam doporučené odborné lit.
Výběr knih autora Učebnice

Výběr knih vydavatele Taktik

Naše tipy


Z královského výletu do Nizozemí si Marie III. Kostková přiveze kromě zážitků a fotky s Jejím Veličenstvem královnou Beatrix také milostnou šmodrchanici, která se "vystříbří" až na úplném konci nového pokračování; na zámku se, mimo jiné, zjeví i Helenka Vondráčková. Milostných šmodrchanic se ovšem na Kostce vyskytne víc, a většina bude zaznamenána filmovým štábem nizozemské televize. Pod palbou lásky se ocitne i kastelán Josef! Čtenáři, kterým už aristokratka lezla krkem, jistě přivítají informaci, že "sága" , které se dosud prodalo téměř půl miliónu výtisků, pokračovat nebude. Zároveň ovšem není zcela vyloučeno, že se časem objeví díl, který celou sérii předchází a kdy se na chvíli ocitneme v roce 1983, během kterého aristokratka…