Matematika 8. ročník 2. díl

PS
Knihu koupíte v 1 e-shopu od 56 Kč

Knihy-dobrovsky.cz
56 Kč
Skladem (dodání do 1 dne)

Krátký popis
PS jsou vypracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání doplněné o nezbytné učivo umožňující řešení některých úloh. (viz. probírané učivo) V úvodu kapitoly prázdná stránka pro zápis nové látky. Díky tomu mají žáci teorii i příklady v jednom sešitě. Základní učivo pro všechny žáky. (příklady označeny písmenem A) Náročnější učivo pro nadanější žáky. (příklady označeny písmenem B nebo C)(Výhodné pro diferenciaci žáků) Nestandardní aplikační úlohy a problémy vyžadující logické myšlení, kombinaci, atd.. V každém sešitě najdou žáci zadání dlouhodobějšího projektu, který vyžaduje od žáků sbírání dat po dobu týdne i déle, provádění pokusů a jejich vyhodnocení, vytvoření tabulky, sestavení grafu, výpočet četnosti, aritmetického průměru atd.. Testy a minitesty. Tabulky, grafy a geometrická zadání úloh. Dostatek prostoru pro řešení příkladů přímo v sešitě. Vtipné ilustrace řady slovních příkladů. II. Druhá a třetí mocnina a odmocnina, Pythagorova věta. Užití Pythagorovy věty ve slovních úlohách. Souhrnné opakování. Minitest - 15 minut Test - 30 minut III. Celistvé algebraické výrazy a jednoduché početní operace s nimi. Číselné výrazy. Výrazy s proměnnou. Celistvý výraz. Minitest - 5 minut Sčítání a odčítání celistvých výrazů. Minitest - 15 minut Násobení a dělení celistvých výrazů. Minitest - 2 x 10 minut Úprava výrazů na součin vytýkáním před závorku a pomocí vzorců. Minitest - 2 x 5 minut Minitest - 10 minut Souhrnné opakování. Test - 35 minut Test - 35 minut IV. Lineární rovnice. Řešení jednoduchých rovnic. Řešení rovnic se zlomkem. Test - 35 minut Souhrnné opakování. Vyjádření neznámé ze vzorce. Slovní úlohy "koláčového" typu. Slovní úlohy. Samostatný projekt č. 2
Výběr knih autora PS

Naše tipy


Příběh nečekané a silné lásky mezi dospívajícím Eliem a o pár let starším Oliverem, odehrávající se ve vile na jednom útesu italské Riviéry. Ani jeden z nich není na následky vzájemné přitažlivosti připraven, oba proto nejdřív předstírají lhostejnost. Jenže v průběhu následujících neklidných letních dnů jejich vášeň nesená neúprosnými proudy posedlosti, strachu, fascinace a touhy vzrůstá a oba mladíci začínají opatrně prozkoumávat své pocity. V hloubi jejich duší se zrodí láska trvající šest týdnů a přinese jim zkušenost, která je poznamená na zbytek života. Ti dva totiž na Riviéře a během jednoho dusného večera v Římě objeví něco, co možná už nikdy znovu nenajdou: naprostou důvěrnost. André Aciman zachycuje ve své upřímné, nesentimentální a srdcervoucí elegii na lidskou vášeň psychologické manévry doprovázející přitažlivost tak bravurně jako málokdo. Román Dej mi své jméno se čtenářem nezachází v rukavičkách, nedělá si žádné iluze a je zcela nezapomenutelný.