Právo pro střední školy

Knihu koupíte v 2 e-shopech od 178 Kč

Booktook.cz
195 Kč
Skladem (odeslání ihned)

Knihy-dobrovsky.cz
178 Kč
Skladem (dodání do 1 dne)

Krátký popis
Učebnice je určena pro široké spektrum středních škol s časovou dotací 2–4 hodiny výuky práva v rámci studia. Učebnice má udělenu doložku MŠMT č. j. MSMT-22712/2020-18. Pro školní rok 2020/21 byla upravena na základě připomínek dvou lektorů a aktualizována. Od roku 2019 jsou v učebnici zařazeny procvičovací úlohy. Přidání úloh je v souladu se záměrem MŠMT snížit rozsah klasické frontální výuky a zařadit další výukové aktivity. K dobrému zapamatování látky lidský mozek zpravidla potřebuje minimálně jedno opakování. Jelikož ochota studentů k samostudiu není dostatečná, pak právě procvičovací úlohy mohou pomoci látku uchopit z jiného úhlu pohledu a zajistit její zopakování. Věříme, že nově zařazené úkoly pomohou zlepšit jednak práci při hodině, ale i studijní výsledky. K zařazení úloh nás vedlo zejména dotazníkové šetření mezi 110 vyučujícími práva na SŠ.Z oslovených si 96 % vyučujících přálo zařadit do učebnice procvičovací úlohy.
Vývoj ceny
Aktuální Ø cena knihy Právo pro střední školy je 186 Kč


Výběr knih vydavatele Eduko

Naše tipy


Kniha: Nacistická kulturní politika -- Koncepce, praxe a reakce české strany; Autor: Mohn Volker; Analýza kulturní politiky německé okupační moci na území protektorátu v letech 1939-1945. První část mapuje nacistickou kulturní politiku v různých evropských zemích a vývoj české kultury v meziválečném období. Druhá je věnována německým a ...