Příběh jednoho muže a jednoho města

a najít nejvýhodnější cenu za celou objednávku
Knihu koupíte v 5 e-shopech od 328 Kč

Pokud se vám po kliknutí na tlačítko "Koupit ihned" nezobrazí stránka knihy ve vybraném e-shopu, je třeba vypnout AdBlock ve vašem prohlížeči pro naši stránku. Návod na vypnutí je například na adrese https://o.seznam.cz/jak-vypnout-adblock/#1.

Booktook.cz
328 Kč
Skladem (odeslání ihned)

Dobre-knihy.cz
356 Kč
Skladem (odeslání ihned)

Knihy.ABZ.cz
377 Kč
Skladem (odeslání ihned)

Knihydobrovsky.cz
402 Kč
Skladem (dodání do 1 dne)

Martinus.cz
427 Kč
Skladem (dodání do 5 dnů)

Krátký popis
Kniha Josefa Vaňhary je jedinečná, autor je pozorovatelem, ktery´ dokázal vnímat mimorˇádnost díla Tomásˇe Bati skrze optiku dítěte. Následně jako dospívajícího chlapce i začínajícího pracujícího mlade´ho muzˇe, ktery´ se proměnil v karie´rˇe rychle postupujícího redaktora ve zrale´ho muzˇe. Muzˇe, ktery´ musel v době druhe´ světove´ války čelit opravdu slozˇity´m zˇivotním situacím, kdy ani netusˇil, zˇe tězˇke´ chvíle prˇijdou teprve v letech poválečny´ch. V letech, kdy se označení batˇovec změní z prestizˇního na nezˇádoucí. Josef Vaňhara patrˇil mezi prˇední redaktory podnikovy´ch novin firmy Batˇa a mimo jine´ byl velmi talentovany´m fotografem. Smysl pro kvalitní novinárˇskou práci uplatnil take´ prˇi psaní te´to knihy. Dokonale vtahuje čtenárˇe do děje, ktery´ prˇehledně rozčlenil tak, aby umozˇnil detailně poznat zˇivot v batˇovske´m Zlíně. Cˇtivě popisuje osobnost Tomásˇe Bati, vy´znamny´ch rˇeditelu° a prˇedstavitelu° jednotlivy´ch oddělení firmy i jednotlivá odvětví vy´roby. Opomenuti nezu°stali ani architekti, filmarˇi, le´karˇi či samotní novinárˇi, kterˇí pomáhali vytvárˇet obraz tehdejsˇího Zlína. Jeho profesionální novinárˇsky´ prˇístup jej prˇi psaní textu° vedl k podávání fakticky´ch informací, stručnou a čtivou formou tak, aby čtenárˇ chápal vzájemne´ souvislosti tvorˇící celek fenome´nu Batˇa. Po celou dobu prˇíběhu vás provází batˇovsky´ elán a dynamika. Prostrˇednictvím jednotlivy´ch kapitol je mozˇne´ sledovat utvárˇení názoru Tomásˇe Bati na člověka, du°věru v něj a jeho prˇístupu k práci. Prˇejeme vám prˇíjemny´ literární zázˇitek a blizˇsˇí poznání nejen prˇíběhu jednoho muzˇe a jednoho města, ale cele´ filozofie Batˇa.
Vývoj ceny
Aktuální Ø cena knihy Příběh jednoho muže a jednoho města je 371 Kč

Výběr knih vydavatele Nadace Tomáše Bati

Naše tipy


V románu Zrcadlo a světlo se završuje trilogie pojednávající o osudech Thomase Cromwella, chudého kovářského syna, který se vlastními schopnostmi vypracoval na pravou ruku anglického krále Jindřicha VIII. První dva svazky – Wolf Hall a Předveďte mrtvé – líčí Cromwellův vzestup a okolnosti, za kterých se postupně stal Jindřichovým nepostradatelným rádcem. Zrcadlo a světlo navazuje přesně v okamžiku, kde druhý díl končil: kat si čistí krvavý meč, dvorní dámy ukládají do rakve bezhlavé tělo Anny Boleynové. A Thomas Cromwell vyráží na závěrečný úsek své pouti, přes vrchol politické moci a pád z výsluní královy obliby až k popravčímu špalku. Kritika označuje cromwellovskou trilogii Hilary Mantelové za největší anglicky psaný historický román, který zatím v tomto století vznikl. Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky