Viděl jsem Baťu růst

a najít nejvýhodnější cenu za celou objednávku
Knihu koupíte v 2 e-shopech od 299 Kč

Pokud se vám po kliknutí na tlačítko "Koupit ihned" nezobrazí stránka knihy ve vybraném e-shopu, je třeba vypnout AdBlock ve vašem prohlížeči pro naši stránku. Návod na vypnutí je například na adrese https://o.seznam.cz/jak-vypnout-adblock/#1.

Booktook.cz
299 Kč
Skladem (dodání do 3 dnů)

Dobre-knihy.cz
310 Kč
Skladem (dodání do 3 dnů)

Krátký popis
Publikace: Viděl jsem Baťu růst - Malota Eduard. Kniha Eduarda Maloty „Videˇl jsem Batˇu ru°st“ prˇina´sˇi´ ojedineˇly´ pohled na tento podnikatelsky´ fenome´n. Eduard Malota byl obcˇanem meˇsta Zli´na, prˇi´telem a spolupracovni´kem Toma´sˇe Bati, ale v jiste´ dobeˇ take´ konkurentem firmy Batˇa. Ze vsˇech uvedeny´ch roli´ meˇl jedinecˇnou mozˇnost sledovat rozvoj firmy Batˇa – jeji´ ru°st i prˇekona´va´ni´ teˇzˇky´ch cˇasu° v dobeˇ prvni´ sveˇtove´ va´lky, v dobeˇ hospoda´rˇsky´ch a spolecˇensky´ch krizi´. Autor se v maxima´lni´ mi´rˇe snazˇil o nezaujatost. Jeho snaha je obdivuhodna´, prˇihle´dneme-li ke skutecˇnosti, zˇe firmu Batˇa mohl pozdeˇji vni´mat jako hlavni´ du°vod vlastni´ho podnikatelske´ho neu´speˇchu a nakonec i krachu. Rukopis byl dokoncˇen v roce 1939. Autor neci´til potrˇebu zavdeˇcˇit se ji´m Toma´sˇi Batˇovi (1876-1932) cˇi firmeˇ Batˇa. Jedna´ se cˇisteˇ o jeho osobni´ zpoveˇdˇ, jak s odstupem neˇkolika let hodnotil prˇi´beˇh, ktery´ se mu odehra´val prˇi´mo prˇed ocˇima a jehozˇ byl nedi´lnou soucˇa´sti´. Publikace: Viděl jsem Baťu růst - Malota Eduard.
Vývoj ceny
Aktuální Ø cena knihy Viděl jsem Baťu růst je 304 Kč

Výběr knih vydavatele Nadace Tomáše Bati

Naše tipy


Publikace: Pád do tmy - Dranfield Wendy. Začátek strhující detektivní série od bestsellerové autorky Detektiv Madison Harperová a soukromý vyšetřovatel Nate Monroe mají jedno společné – oba si odseděli tresty za zločiny, které nespáchali. Teď spojí síly, aby pátrali po dvanáctileté Jenny, která zmizela z letního tábora na severu Kalifornie. Madison je jasné, že idylický kemp u jezera je plný tajemství, vedoucí však mlčí jako zařezaní. Pak ale Madison v místní knihovně najde zlověstný obrázek, který Jenny namalovala… a události se dají do pohybu. Publikace: Pád do tmy - Dranfield Wendy.