100 otázek a odpovědí

Knihu koupíte v 1 e-shopu od 142 Kč

Knihy-dobrovsky.cz
142 Kč
Není skladem

Krátký popis
Optimalizace daně Úspěšně lze využít tzv. daňovou optimalizaci, spočívají v takovém postupu poplatníka, kdy při využití všech zákonných možností obsažených v zákonu o daních z příjmů je dosaženo odvedení co nejnižší daně z příjmů. Daňovou optimalizací se zabýváme v průběhu zdaňovacího období, ale především v závěru zdaňovacího období v souvislosti s přípravou daňového přiznání k dani z příjmů. Kromě snahy zaplatit optimální, resp. co nejnižší, daň z příjmů je zásadní snahou rovněž zvolit takový postup, aby poplatník daně z příjmů fyzických osob plně využil všech nezdanitelných částí základu daně a všech odpočtů od základu daně. Je nutno si uvědomit, že neuplatněné nezdanitelné části základu daně (dary, úroky z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů, odpočet příspěvků na penzijní připojištění a na doplňkové penzijní spoření a odpočet příspěvků na soukromé životní pojištění) a neuplatněné slevy na dani (základní sleva na poplatníka, sleva na manželku, sleva na invaliditu, sleva na studenta, sleva za umístění dítěte) propadají, pokud nejsou uplatněny v příslušném zdaňovacím období. ---------------- ZDP – novela Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2021 přinesla zrušení superhrubé mzdy, zavedla progresivní zdanění fyzických osob a zrušila daňové odpisy nehmotného majetku. Zavedla taky dvě daňová pásma, první sazba daně ve výši 15 % by měla být uplatněna na příjmy do 48násobku průměrné mzdy a druhá sazba ve výši 23 % na příjmy převyšující tento limit. Změn se dotkla i základní daňová sleva na poplatníka, nově by měla vždy odpovídat průměrné mzdě platné za předminulý kalendářní rok. Základní sleva pro rok 2021 činí 27 840 Kč a za rok 2022 bude ve výší 30 840 Kč. Počínaje rokem 2021 mohou poplatníci při splnění zákonných podmínek použít tzv. paušální daň, která měsíčně činí 5 469 Kč. Od základu daně lze nově odečíst daňovou ztrátu i ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období, za které se ztráta stanoví, a to do výše nepřesahující 30 000 000 Kč.
Výběr knih autorů Optimalizace daně , ZDP novela

Výběr knih vydavatele Poradce

Naše tipy


Příběh o nacistických životech, masovém vraždění, lásce, špionáži za studené války, záhadné smrti ve Vatikánu.