Matematika 2 pro SOU - Rovnice a nerovnice, funkce

Knihu koupíte v 1 e-shopu od 169 Kč

Knihy-dobrovsky.cz
169 Kč
Není skladem

Krátký popis
Druhý díl učebnicové řady Matematika pro střední odborná učiliště jsme rozdělili do tří tematických celků: Lineární rovnice a nerovnice; Soustavy lineárních rovnic a nerovnic a Funkce. V celku Lineární rovnice a nerovnice si žáci zopakují znalosti a práci s pojmy "rovnice" a "rovnost". Značná část celku je zaměřena na slovní úlohy z praktického života, při jejichž řešení rovnice a nerovnice běžně využíváme. Cílem celku Soustavy lineárních rovnic a nerovnic je prohloubit znalosti o metodách řešení soustav rovnic a nerovnic. Při jejich řešení žáci mohou hojně využívat znalostí a dovedností z prvního celku. Poslední celek je věnován funkcím a jejich vlastnostem, důraz je kladen na lineární funkce, přímou a nepřímou úměrnost, kvadratické funkce a goniometrické funkce. Napříč celou publikací najdete jak velké množství úloh drilového charakteru, tak i dostatek slovních úloh, které vycházejí z reálných situací. Úlohy, k jejichž výpočtu je vhodné mít u sebe kalkulačku, jsou označeny symbolem kalkulačky. Sbírková část publikace pak obsahuje další úlohy k procvičení, které se vztahují k jednotlivým kapitolám.

Výběr knih vydavatele Didaktis

Naše tipy


Příběh o nacistických životech, masovém vraždění, lásce, špionáži za studené války, záhadné smrti ve Vatikánu.