Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2020

Knihu koupíte v 2 e-shopech od 197 Kč

Knihy-dobrovsky.cz
197 Kč
Skladem (dodání do 1 dne)

Kosmas.cz
198 Kč
Skladem (dodání do 1 dne)

Krátký popis
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, sv. X. (2020) se člení na dva hlavní oddíly a dodatkový třetí oddíl. První hlavní oddíl obsahuje čtyři filosoficko-dějinné interpretace týkající se různých aspektů metafysického myšlení a pokusů o vyrovnávání se s ním, konkrétně jde o vztah dialogu a sofistiky u Platóna, dále o pojetí vkusu u Maimona a o dva náhledy na pojetí svobody u Kanta a Heideggera. Druhý hlavní oddíl přináší čtyři filosofické náhledy na básnictví, a to nejen v obecné rovině, nýbrž vždy ve vztahu ke konkrétnímu básnickému dílu, jmenovitě K. H. Máchy, E. Pounda, G. Trakla a P. Krále. Poslední příspěvek ve třetím oddíle se věnuje nedávno vydané knize o S. Kierkegaardovi od P. Šajdy.

Výběr knih vydavatele Togga

Naše tipy