DaÚ č. 11-12/2020: Zákon o daních z příjmů - novela, Silniční daň - novinky, Minimální vyměřovací základ zaměstnance

a najít nejvýhodnější cenu za celou objednávku
Knihu koupíte v 3 e-shopech od 291 Kč

Pokud se vám po kliknutí na tlačítko "Koupit ihned" nezobrazí stránka knihy ve vybraném e-shopu, je třeba vypnout AdBlock ve vašem prohlížeči pro naši stránku. Návod na vypnutí je například na adrese https://o.seznam.cz/jak-vypnout-adblock/#1.

Booktook.cz
291 Kč
Skladem (odeslání ihned)

Dobre-knihy.cz
307 Kč
Skladem (odeslání ihned)

Knihydobrovsky.cz
357 Kč
Skladem (dodání do 1 dne)

Krátký popis
• Zákon o daních z příjmů v případě ztráty obecně stanoví, že pokud výdaje poplatníka převyšují jeho příjmy, je rozdíl daňovou ztrátou. Speciální ustanovení týkající se daňové ztráty pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob stanoví, že daňová ztráta vznikne pouze v případě, že výdaje přesáhnou příjmy podle § 7 nebo § 9, tedy příjmy ze samostatné činnosti nebo příjmy z nájmu. Změna v uplatňování daňové ztráty, kterou přináší zákon č. 299/2020 Sb., není jednorázová, daňovou ztrátu bude nově možno uplatnit i ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která byla stanovena... • Pro účely zákona o DPH se zasíláním zboží obecně rozumí dodání zboží mezi členskými státy, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy, a to osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou a předmětné zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně. Pravidla pro uplatňování DPH při zasílání zboží vyplývají z předpisů EU. Změna pravidel pro uplatňování daně při zasílání zboží, pro něhož bude zavedeno označení „prodej zboží na dálku“ byla původně schválena novelizací příslušných předpisů EU s účinností od 1. 1. 2021, ale v souvislostí s COVID-19 byla účinnost těchto posunuta od 1. 7. 2021. V článku jsou s využitím příkladů shrnuta aktuálně platná pravidla pro uplatňování daně při zasílání zboží, a to jak při jeho zasílání z jiného členského státu do tuzemska, tak i z tuzemska do jiného členského státu. V závěrečné části jsou stručně vysvětleny základní principy změn, které by měly na základě změn předpisů EU a zákona o DPH od 1. 7. 2021 platit pro prodej zboží na dálku. • Dovoz zboží ze třetích zemí s místem plnění v tuzemsku je obecně předmětem daně podle zákona o DPH. Ve stanovených případech je však dovoz zboží, a to ve vazbě na příslušné předpisy EU osvobozen od daně. V článku jsou nejprve stručně vysvětlena obecná pravidla pro uplatňování daně při dovozu zboží podle příslušných ustanovení zákona o DPH. V návaznosti na to jsou vysvětleny aktuálně platné podmínky pro osvobození od daně při dovozu zboží, a to jak podle § 71 a § 71g zákona o DPH, tak i podmínky pro osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla, která vyplývají z § 71a až § 71f zákona o DPH. V závěru článku je upozorněno na změny připravované pro rok 2021. Tyto změny vyplývající ze změn přepisů EU měly původně nabýt účinnosti od 1. 1. 2021, ale v souvislosti s pandemií COVID-19 byla posunuta jejich účinnost až od 1. 7. 2021.
Vývoj ceny
Aktuální Ø cena knihy DaÚ č. 11-12/2020: Zákon o daních z příjmů - novela, Silniční daň - novinky, Minimální vyměřovací základ zaměstnance je 323 Kč

Výběr knih autora Václav Benda

Výběr knih vydavatele Poradce

Naše tipy


Většina lidí má tátu, ale já mám tatu. Můj tata je, jak to jen hezky říct… přírodní úkaz, lokální baron Prášil. Na jeho obhajobu uvádím, že za to nemůže. Naše rodina Pogodů je totiž hodně bizarní seskupení bláznů a toto není ani tak kniha, jako dokořán otevřené okno do našeho obýváku. Vítejte! Doporučuji odskočit si, pak se posadit, slabší nátury se prosím přikurtují, a můžeme začít. Přísaháme s tatou, že všechny příběhy, které zde vyprávíme se opravdu staly. To je na tom to nejlepší!